ÜTS Ürün Takip Sistemi

Ürün takip sistemi hayatımızın şekillenmesinde büyük etkisi olacaktır.
Bu değişime hazırmıyız? Hazır olmanız için size destek veriyoruz...

ÜTS konusundaki son gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

TIBBİ CİHAZLARI VE İN VİTRO TANI CİHAZLARINI
PİYASADAN ÇEKME VE GERİ ÇAĞIRMA KILAVUZU

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında, güvensiz ve uygunsuz tıbbi cihazların piyasada yer almamasına yönelik uygulanacak işlemleri ve bu kapsamda ilgili tarafların sorumluluklarını belirleyen, “Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu” hazırlanmıştır.  Söz konusu kılavuz 24.02.2023 tarihli ve 12246 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe girmiş olup,  […]

Devamı

Tıbbi Cihaz Alanında Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Gösteren Kuruluşların Dikkatine

Bilindiği üzere 26/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Uygunluk değerlendirme kuruluşları; a) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak şeffaf, bağımsız, tarafsız, ayrım gözetmeden ve müşterilerini gereksiz külfete sokmadan hizmet verir. b) Faaliyetleri ile […]

Devamı