2023/KK-3 Sayılı Tıbbi Cihaz Firma Unvan ve Adres Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru

2023/KK-3 Sayılı Tıbbi Cihaz Firma Unvan ve Adres Bilgilerinin Güncellenmesi Hakkında Duyuru

ÜTS’deki unvan ve adres bilgilerinin güncellenmesi için, söz konusu firmanın kayıtlı olduğu İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması ve/veya gerekli olduğu durumlarda firma kayıt tipine göre MERSİS veya VEDOP bilgilerini güncellemesi için MERSİS veya VEDOP ’tan sorumlu yetkili kuruma başvurması gerekmektedir.

EBS’de unvan ve adres bilgilerinin güncellenmesi için ise, söz konusu firmanın ebs.titck.gov.tr adlı web adresinde bulunan “Firma Kullanıcı Kılavuzu” adlı kılavuzda yer alan hükümlere istinaden başvuru yapması gerekmektedir. EBS’de yer alan unvan ve adres bilgileri güncel olsun ya da olmasın, hali hazırda Kep Entegrasyon Adresi (KEP adresi) bulunmasına rağmen EBS’de KEP adresi kayıtlı olmayan firmaların da EBS’ye KEP adresini kaydetmesi gerekmektedir.

0 Paylaşımlar