TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA ERTELEME DUYURUSU

TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA ERTELEME DUYURUSU

Bilindiği üzere; 2019/ÜTSG-10 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA ERTELEME DUYURUSU ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar izah edilmiştir.

Anılan Duyuru’daki hükümlere ilişkin;

– Diş hekimliğinde kullanılan ürünlerden halihazırda tekil takibi yürütülmekte olan sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlara ilave olarak diş implantlarının da 01.01.2020 itibariyle tüm tekil takip bildirim işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur. Diş hekimliğinde kullanılan diğer tıbbi cihazların ise 01.03.2020 tarihinden itibaren üretilen veya ithal edilenlerin üretici/ithalatçı tarafından üretim/ithalat bildirimi ile tekilleştirilerek hareket süreçlerinin başlaması zorunlu olup; bu cihazlardan halihazırda piyasada bulunanlar için stok bildirimi, alma/verme bildirimi gibi hareket bildirimi yapılmasına ilişkin bir gereklilik bulunmamaktadır. Ancak ilgili cihazlar için satış merkezleri kendi süreçlerini uyumlaştırmak amacıyla insiyatifleri doğrultusunda ilgili işlemleri halihazırda mevcut cihazlar için de gerçekleştirebilirler.

– SGK geri ödeme kapsamında olan hasta altı bezlerinde ÜTS’de yapılacak stok bildirim işlemlerinde bayilik şartının kaldırılması için gerekli sistem geliştirmesi tarafımızca başlatılmış olup Ocak ayı içerisinde bu geliştirme tamamlanacaktır. İlgili ürün grubunda halihazırda stoklarında ürün bulunan ve üretici/ithalatçı ile arasında bayilik bağlantısı olmayan firmaların stok bildirimi yapmamaları; anılan geliştirme sisteme tanımlandıktan sonra bayilik kontrolü aranmaksızın 15.02.2020 tarihine kadar ellerinde kalan stoklar için stok bildirimi yapmaları gerekmektedir. Bu süre içinde ise üretici/ithalatçıların 2019/ÜTSG-12 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ’NDE STOK BİLDİRİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU kapsamında halihazırda piyasaya arz ettikleri hasta altı bezleri için stok yapılabilir ürün bilgilerini sisteme tanımlamaları oldukça önemlidir. 15.02.2020 tarihine kadar satış merkezleri, tekil bildirim olmaksızın hasta altı bezinde ürün satışı gerçekleştirebilirler.

– IVD ürün gruplarında özellikle sağlık hizmet sunucularına kit karşılığı, sonuç karşılığı vb. yöntemlerle hizmet sunan firmaların, ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kaydının bulunması gerekmektedir.
     – ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kayıtları bulunan firmalar, söz konusu ürünlerin sistem üzerinde tekil hareketlerini hizmet sundukları sağlık hizmet sunucusuna verme bildirimi yapmaksızın doğrudan kendileri tarafından tüketim bildirimi yaparak ürün çıkışını yapabileceklerdir.
     – ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kayıtları bulunmayan firmaların, söz konusu ürünleri sağlık hizmet sunucusuna verme/alma bildirimi ile iletmesi ve bu ürünler için sağlık hizmet sunucusu tarafından tüketim bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
IVD ürün gruplarında tekil takip süreçleri bu şekilde işleyecek olup daha sistemli ilerlenmesi adına bu ürün gruplarında ilan edilecek ileri bir tarihe kadar tekil bildirim işlemlerini gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

– Satış merkezi tarafından satılan ürünler için;
     – Doğrudan vatandaşa satılan ancak SGK ya faturalandırılmayacak ürünlerden halihazırda stoklarında bulunan tıbbi cihazların stok bildirimi yapmalarına gerek yoktur. Söz konusu ürünlerden 01.03.2020 tarihi itibariyle üretilen veya ithal edilen cihazlar için üretici/ithalatçılar tarafından üretim/ithalat bildirimi ile tekilleştirilerek piyasaya arz edilmesi ve verme/alma bildirimleri ile hareketinin sağlanması gerekmektedir.
     – SGK geri ödeme kapsamında olan (hasta altı bezi hariç) diğer tüm ürünler için firmaların 01.01.2020 itibariyle tüm tekil bildirim işlemlerini yapmaları, 15.02.2020 tarihine kadar da stok bildirim işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu ürünler için SGK tarafından geri ödeme süreçlerinde tekil bildirim arama zorunluluğu bir önceki Duyuruda da ifade edildiği üzere SGK tarafından ayrıca ilan edilecektir.
     – Sağlık hizmet sunucularına satışı yapılan tüm ürünler için (diş hekimliğinde kullanılan yukarıda bahsedilen ilgili ürünler hariç) 01.01.2020 itibariyle tüm tekil bildirim işlemlerini yapmaları, 15.02.2020 tarihine kadar da stok bildirim işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

– Özellikle doğrudan vatandaşa satılan tıbbi cihazların dağıtım kanallarındaki yönetiminin daha kolay olması ve geri ödeme süreçlerinin de daha sağlıklı ve izlenebilir olması amacıyla, GS1 KURULUŞUNA AİT (UDI) KURALLARINA UYGUN KAREKOD UYGULANMASI HAKKINDA DUYURU kapsamında ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/2019-utsg-13-urun-takip-sistemi-tekil-takip-surecleri-hakkinda-31122019183841

0 Paylaşımlar

86 YORUM

comments user
Monicat

Content for your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Joycet

Web Development Wizards https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Battyt

Can provide a link mass to your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Marciat

Your site’s position in the search results https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Arielt

Free analysis of your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Teresat

Content for your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Lydiat

Web Development Wizards https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Murielt

Can provide a link mass to your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Constancet

Your site’s position in the search results https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Scarlett

Free analysis of your website https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Victoriat

SEO Optimizers Team https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Lesleyt

I offer mutually beneficial cooperation https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Irist

Cool website. There is a suggestion https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Scarlett

I really liked your site. Do you mind https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Carolinet

Here’s what I can offer for the near future https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Sophiat

You will definitely like it https://zetds.seychellesyoga.com/info

comments user
Agatat

Content for your website https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Britneyt

Web Development Wizards https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Barbarat

Can provide a link mass to your website https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Lydiat

Your site’s position in the search results https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Margarett

Free analysis of your website https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Gwent

SEO Optimizers Team https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Susannat

I offer mutually beneficial cooperation https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Sandyt

Cool website. There is a suggestion https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Janet

I really liked your site. Do you mind https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Peggyt

Here’s what I can offer for the near future https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Nancyt

Content for your website https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Charlotet

Web Development Wizards https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Adelaidat

Can provide a link mass to your website https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Valeryt

Free analysis of your website https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Susannat

SEO Optimizers Team https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Gracet

I offer mutually beneficial cooperation https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Normat

Cool website. There is a suggestion https://ztd.bardou.online/adm

comments user
Nancyt

Content for your website http://myngirls.online/

comments user
Aryat

Web Development Wizards http://myngirls.online/

comments user
Juliett

Can provide a link mass to your website http://myngirls.online/

comments user
Sheilat

Your site’s position in the search results http://myngirls.online/

comments user
Evat

Free analysis of your website http://myngirls.online/

comments user
Monicat

SEO Optimizers Team http://myngirls.online/

comments user
Annt

I offer mutually beneficial cooperation http://myngirls.online/

comments user
Nancyt

Content for your website http://fertus.shop/info/

comments user
Aryat

Web Development Wizards http://fertus.shop/info/

comments user
Juliett

Can provide a link mass to your website http://fertus.shop/info/

comments user
Sheilat

Your site’s position in the search results http://fertus.shop/info/

comments user
Evat

Free analysis of your website http://fertus.shop/info/

comments user
Annt

I offer mutually beneficial cooperation http://fertus.shop/info/

comments user
Judyt

Cool website. There is a suggestion http://fertus.shop/info/

comments user
Selenat

I really liked your site. Do you mind http://fertus.shop/info/

comments user
Emmat

Here’s what I can offer for the near future http://fertus.shop/info/

comments user
Mollyt

You will definitely like it http://fertus.shop/info/

comments user
Anastasiat

The best prices from the best providers http://fertus.shop/info/

comments user
Josephinet

Additional earnings on your website http://fertus.shop/info/

comments user
Sarat

Analytics of your website http://fertus.shop/info/

comments user
Ellat

I would like to post an article http://fertus.shop/info/

comments user
Miat

How to contact the administrator on this issue http://fertus.shop/info/

comments user
Amandat

Shall we exchange links? My website http://fertus.shop/info/

comments user
Jocelynt

The offer is still valid. Details http://fertus.shop/info/

comments user
Sandrat

We offer cooperation on SEO optimization http://fertus.shop/info/

comments user
Eleanort

Content for your website http://fertus.shop/info/

comments user
Mayt

Web Development Wizards http://fertus.shop/info/

comments user
Agnest

Can provide a link mass to your website http://fertus.shop/info/

comments user
Nancyt

Content for your website http://fertus.shop/info/

comments user
Juliett

Can provide a link mass to your website http://fertus.shop/info/

comments user
Evat

Free analysis of your website http://fertus.shop/info/

comments user
Arielt

I offer mutually beneficial cooperation http://fertus.shop/info/

comments user
peretyazhka sbpr

Как выбрать мастера для перетяжки мебели в Минске? Легко!
перетяжка стульев https://obivka-divana.ru/ .

comments user
casino yhEr

Gana dinero real con el bono casino sin deposito
bono gratis para casino sin deposito casino en linea con bono de bienvenida sin deposito .

comments user
gazon vrpi

Идеи для декорирования сада с помощью рулонного газона
рулонный газон с доставкой https://rulonnyygazon177.ru/ .

comments user
dom-iz-brusa gppi

Лучшее решение для вашей семьи
13. Дом из бруса 9х12: уединенное убежище
проект дома из бруса одноэтажный 9х12 https://domizbrusa9x12spb.ru/ .

comments user
https://reduslim.at/

Pret Reduslim verspricht, das Geheimnis zur schnellen Gewichtsabnahme zu sein. Die natürlichen Inhaltsstoffe sollen den Stoffwechsel
ankurbeln und das Hungergefühl reduzieren. Doch wie effektiv ist das Produkt
wirklich? Viele Nutzer berichten von positiven Erfahrungen und einer erfolgreichen Gewichtsabnahme.
Die Kapseln sind einfach einzunehmen und passen problemlos
in den Alltag. Doch auch eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind
wichtig, um langfristige Erfolge zu erzielen. Trotzdem kann
Pret Reduslim eine unterstützende Rolle spielen und den Prozess beschleunigen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den positiven Effekten!

Visit my homepage; https://reduslim.at/

comments user
Ronnieneoma

интим услуги в москве

comments user
“https://beterhbo.ning.com/forum/topics/synthesizing-pyrrolidinopentiophenone

Pharmacology’s Role and Drug Development in Modern Society

Pharmacology, the science of drugs and their effects on living systems, plays a pivotal role in modern society.

With an ever-increasing burden of diseases and health conditions, the development of new medications is vital
for improving healthcare outcomes and enhancing quality of life.

This article explores the significance of pharmacology and
the process of drug development in addressing contemporary health
challenges.

**Understanding Pharmacology:**
Pharmacology encompasses a multidisciplinary approach,
combining aspects of biology, chemistry, physiology, and
pathology to study how drugs interact with biological systems.
It delves into the mechanisms of action, therapeutic effects, and potential side effects of medications.
By comprehensively understanding these factors,
pharmacologists strive to develop safer and more effective drugs for treating various ailments.

**Importance of Drug Development:**
The development of new drugs is essential for combating both
prevalent and emerging health threats. Chronic diseases such as cardiovascular disorders, cancer,
diabetes, and respiratory ailments continue to impose a significant
burden on global health. Moreover, the emergence of novel pathogens, antimicrobial resistance,
and environmental factors further underscore the need for innovative pharmaceutical solutions.

**Phases of Drug Development:**
The journey from drug discovery to market availability is a complex and rigorous process comprising several distinct phases:

1. **Drug Discovery:** Scientists identify potential drug candidates through various means, including screening natural compounds,
designing molecules using computational methods, or repurposing
existing drugs for new indications.

2. **Preclinical Research:** Promising drug candidates undergo extensive laboratory testing to assess their safety,
efficacy, and pharmacokinetic properties in cellular and animal models.

3. **Clinical Trials:** Drug candidates that demonstrate favorable preclinical results advance to clinical trials,
which consist of three sequential phases:
– **Phase I:** Involves testing the drug’s safety and dosage in a
small group of healthy volunteers.
– **Phase II:** Evaluates the drug’s efficacy and side
effects in a larger group of individuals with the
targeted disease or condition.
– **Phase III:** Further assesses the drug’s safety and efficacy in a diverse population across multiple
locations to establish its therapeutic benefits and risks.

4. **Regulatory Approval:** Following successful completion of clinical trials, pharmaceutical companies submit
comprehensive data to regulatory authorities such as the FDA in the United States or the
EMA in Europe for approval to market the drug.

5. **Post-Marketing Surveillance:** Even after approval,
ongoing monitoring is crucial to detect any unforeseen adverse effects
and ensure the drug’s continued safety and efficacy in real-world settings.

**Challenges and Future Directions:**
Despite significant advancements in pharmacology and drug development, several
challenges persist. These include escalating research and development costs, regulatory hurdles, ethical considerations, and the increasing complexity of diseases.
Additionally, disparities in access to medications and healthcare services remain a global concern.

Looking ahead, emerging technologies such as precision medicine, gene editing, and artificial
intelligence offer promising avenues for personalized therapies
and targeted drug development. Collaborative efforts among researchers, clinicians, pharmaceutical companies,
and policymakers are imperative to address these challenges and harness the full potential
of pharmacology in improving global health outcomes.

In conclusion, pharmacology plays a central role in modern society by driving the development of new medications to combat a myriad of health challenges.
Through continuous innovation and collaboration, the field of pharmacology
holds immense promise for enhancing healthcare delivery and promoting
well-being worldwide.

My web page :: “https://www.as7abe.com/wall/blogs/post/37223

comments user
112 mcg synthroid price

synthroid 0.88 mcg

comments user
online pharmacy china

cheap online pharmacy

comments user
“https://securityholes.science/wiki/User:ArielleMoffat37”

Банкротство: задачи и этапы.
Важные особенности процедуры.

Банкротство – это сложный и многоэтапный процесс, который может оказаться как последним шансом для должника восстановить свою финансовую стабильность,
так и способом защитить интересы кредиторов.
В данной статье мы рассмотрим
основные задачи и этапы банкротства, а также выделим важные
особенности данной процедуры.

**Задачи банкротства:**

1. **Защита интересов кредиторов:** Одной
из главных задач процедуры банкротства является обеспечение честного удовлетворения требований кредиторов.
Банкротство позволяет упорядочить
очередность погашения долгов
и минимизировать риски для кредиторов.

2. **Восстановление финансовой стабильности:
** Для должника банкротство может стать возможностью начать все с чистого листа.
Процедура позволяет решить проблемы с долгами и переосмыслить финансовую стратегию.

3. **Уменьшение юридических проблем:**
Банкротство часто сопровождается судебными разбирательствами и требует
аккуратной работы с юридическими аспектами.

Целью процедуры является минимизация рисков возникновения дополнительных юридических проблем.

**Этапы банкротства:**

1. **Подача заявления:** Вся процедура начинается с
подачи должником заявления о банкротстве.
После этого начинается судебное
разбирательство и оценка финансового состояния должника.

2. **Объявление о банкротстве:** После тщательного анализа финансовой ситуации суд
может принять решение о банкротстве.
Это означает, что должник признается неплатежеспособным и начинается процедура ликвидации его активов.

3. **Ликвидация активов и урегулирование долгов:**
В этом этапе осуществляется реализация имущества должника с целью погашения задолженностей перед кредиторами.
Важно отметить, что распределение средств происходит в строгом соответствии с законом.

4. **Завершение процедуры:** После того как все активы должника будут реализованы и долги урегулированы, процедура банкротства завершается.

Должник освобождается от долгов, которые не
были погашены в результате ликвидации активов.

**Важные особенности процедуры:**

1. **Соблюдение законодательства:
** Банкротство регулируется законом и требует строгого соблюдения всех его норм и положений.

2. **Прозрачность:** Весь процесс
банкротства должен быть максимально прозрачным как для должника,
так и для кредиторов. Это помогает избежать возможных конфликтов и споров.

3. **Юридическая экспертиза:
** В силу сложности процедуры банкротства требуется квалифицированная юридическая поддержка
как со стороны должника, так и
со стороны кредиторов.

Банкротство – это серьезный шаг, который требует внимательного
анализа и планирования. Правильное
выполнение этапов и учет особенностей процедуры поможет обеспечить максимально благоприятный исход как
для должника, так и для кредиторов.

Feel free to visit my page – “http://zerez.de/index.php?title=Where_To_Start_Out_With_%22https:_money-insider.ru_bankrotstvo-fizicheskih-lits-kak-bystro-izbavitsya-ot-dolgovyh-obyazatelstv_%22”

comments user
vavada официальный сайт казино

Хотите испытать удачу и насладиться захватывающими играми в казино?

Тогда срочно скачайте казино Вавада и окунитесь в
атмосферу азарта и адреналина прямо на
своем устройстве! Вас ждут самые популярные игры от ведущих провайдеров, бонусы
и акции, а также высокие шансы на выигрыш.
Скачивая приложение Вавада,
вы получаете доступ к множеству игровых автоматов, настольных
игр и живым дилерам. Не откладывайте удачу на потом, скачивайте казино Вавада и начинайте выигрывать уже сейчас!

My web-site; vavada официальный сайт казино

comments user
вавада казино

Vavada казино официальный сайт – это популярное онлайн казино,
которое предлагает уникальный
опыт азартных игр. Сайт казино имеет стильный дизайн и удобный
интерфейс, что делает игру
приятной и увлекательной. Огромный выбор игр, от классических слотов до настольных игр,
удовлетворит потребности каждого игрока.

Официальный сайт Vavada казино гарантирует честную игру и безопасные платежи.

Игроки могут наслаждаться любимыми играми в любое время и в любом
месте, благодаря мобильной версии сайта.
Кроме того, казино предлагает различные бонусы и акции, которые позволяют увеличить выигрыш
и получить дополнительные преимущества.

Присоединяйтесь к миллионам игроков, выбравших Vavada казино официальный сайт для азартных развлечений.

Наслаждайтесь азартом и выигрывайте крупные суммы вместе с надежным и популярным казино!

Feel free to surf to my webpage вавада казино

comments user
synthroid 75 mg

levothyroxine ordering online

comments user
pokerdom

Казино Покердом – это популярный
онлайн ресурс, который предлагает своим посетителям возможность насладиться
азартными играми в уютной домашней обстановке.

Сайт казино Покердом представлен в различных языковых версиях, что делает
его доступным для игроков со всего мира.

На сайте казино Покердом можно найти огромное количество игр:
покер, рулетка, слоты, блэкджек
и множество других азартных развлечений.

Весь софт на сайте проходит строгую проверку качества, что гарантирует честную игру для
всех участников.

Одной из главных особенностей казино Покердом является возможность игры в покер против реальных соперников.
Это позволяет игрокам почувствовать атмосферу настоящего казино и насладиться коммуникацией с другими участниками.

Кроме того, на сайте казино Покердом действует система бонусов и акций, которые
позволяют увеличить свой игровой баланс и получить дополнительные выигрыши.
Также на сайте предусмотрена
поддержка игроков круглосуточно, что делает игровой процесс максимально комфортным.

Итак, если вы любите азартные игры и хотите почувствовать настоящий
драйв казино, то сайт казино Покердом станет отличным выбором для
вас. Попробуйте свою удачу уже сегодня и получите море
положительных эмоций и азартных
впечатлений!

Here is my website – pokerdom

comments user
cost of generic tadalafil

cialis usa

comments user
покер дом

Казино скачать Покердом зеркало – это отличная возможность для всех поклонников азартных игр находиться в мире азарта и выигрышей в любое удобное время.
Скачав приложение на свое устройство, игроки получают доступ к множеству карточных игр, слотов, рулеток
и многим другим азартным развлечениям.

Покердом – одно из самых популярных
онлайн-казино в России, где каждый найдет игру по своему
вкусу. Скачав зеркало Покердом на свой компьютер или мобильное устройство, игрок может наслаждаться игрой без каких-либо ограничений.

Казино Покердом предлагает множество выгодных бонусов и акций для
новых и постоянных игроков. Благодаря удобному интерфейсу и простой навигации, каждый может легко ориентироваться на сайте и находить нужные
игры.

Скачав зеркало Покердом, игрок получает доступ к полной коллекции игр, а также возможность играть
в любое удобное время. Казино с регулярно проводит турниры и конкурсы с ценными призами, что делает игру еще более увлекательной и интересной.

Так что не упустите возможность скачать зеркало Покердом и окунуться в мир азарта и увлекательных игр!
Удачи вам и крупных выигрышей!

my webpage; покер дом

comments user
pokerdom вход

Казино Покер Дом – это популярное онлайн заведение, которое предлагает широкий выбор игр, включая покер.

Но что делать, если доступ к сайту заблокирован?
В таком случае приходит на помощь зеркало Казино Покер Дом.

Зеркало – это альтернативный адрес сайта,
который позволяет обходить блокировки провайдеров.
Благодаря зеркалу Казино Покер Дом игроки могут продолжать наслаждаться играми в
любое удобное время. Для того чтобы найти рабочее зеркало,
достаточно провести небольшой поиск в интернете.

Помимо доступа к играм, зеркало
Казино Покер Дом предлагает также различные бонусы и
акции для игроков. Это может быть как дополнительные средства на счет, так и фриспины
для слотов или бесплатные турниры по покеру.
Благодаря этому, играть становится еще более увлекательно и выгодно.

Таким образом, зеркало
Казино Покер Дом – это отличная возможность продолжать
играть и выигрывать, даже если официальный сайт
временно недоступен. Просто найдите рабочее зеркало и наслаждайтесь азартом в любом удобном месте и времени.

Also visit my page – pokerdom вход

comments user
пинап

Онлайн казино Pin Up — это уютное игорное заведение, которое пользуется
популярностью среди азартных игроков.
Благодаря удобному интерфейсу и большому выбору игр, здесь каждый найдет что-то по душе.

Один из главных плюсов казино
Pin Up – онлайн казино – это возможность играть не только на деньги, но и бесплатно в демо-режиме.
Это позволяет новичкам изучить правила
игры и освоить стратегию, не рискуя своими средствами.

В казино Pin Up представлены самые разнообразные игры: от классических слотов до карточных игр и рулетки.
Каждая игра сопровождается красочной
графикой и захватывающим саундтреком, что создает
неповторимую атмосферу азарта и возможности крупных выигрышей.

Бонусная система в Pin Up также заслуживает
внимания. Каждому новому игроку предоставляется возможность претендовать на бонусы за регистрацию и первое пополнение счета.

Постоянным игрокам предлагаются различные акции и турниры,
где можно выиграть ценные призы.

Казино Pin Up – онлайн казино – отличается высокой степенью безопасности и конфиденциальности данных игроков.
Все транзакции защищены с помощью современных технологий шифрования, что гарантирует сохранность личной информации и средств на счете.

Попробуйте свою удачу в казино Pin Up и наслаждайтесь азартом без ограничений!

Feel free to surf to my homepage … пинап

comments user
tadalafil 100mg tablets

can you buy cialis over the counter in canada

comments user
casino dgel

?Diviertete y gana en los casinos en linea de Peru!
mejor casino online peru online casino games peru .

comments user
zestril 5 mg india

how to buy lisinopril

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir