Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz

Malumları olduğu üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” yayımlanmış ve 26/5/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

İlgili Yönetmelik değişikliği çerçevesinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz revize edilerek 22/8/2023 tarihli ve E.14686 sayılı Makam Oluru ile yeniden yayımlanmıştır.

Bahse konu Kılavuzun amacı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin “Bilimsel ve eğitsel faaliyetler” başlıklı 21 inci maddesi doğrultusunda uygulanması gereken usul ve esasların belirlenmesi olup ilgili Kılavuz kapsamında düzenlenecek bilimsel toplantı veya eğitsel faaliyetlerin 26.08.2023 tarihi itibariyle bu Kılavuz doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Mezkur Kılavuza https://www.titck.gov.tr/mevzuat/tibbi-cihaz-satis-reklam-ve-tanitim-yonetmeligi-kapsaminda-gerceklestirilecek-bilimsel-toplanti-ve-egitsel-faaliyetlere-iliskin-kilavuz-22082023212229  internet adresinden ulaşılabileceği hususu satış merkezlerine, sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara önemle duyurulur.

0 Paylaşımlar