TIBBİ CİHAZLARI VE İN VİTRO TANI CİHAZLARINI
PİYASADAN ÇEKME VE GERİ ÇAĞIRMA KILAVUZU

TIBBİ CİHAZLARI VE İN VİTRO TANI CİHAZLARINI
PİYASADAN ÇEKME VE GERİ ÇAĞIRMA KILAVUZU

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında, güvensiz ve uygunsuz tıbbi cihazların piyasada yer almamasına yönelik uygulanacak işlemleri ve bu kapsamda ilgili tarafların sorumluluklarını belirleyen, “Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu” hazırlanmıştır.  Söz konusu kılavuz 24.02.2023 tarihli ve 12246 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe girmiş olup,  Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu ekleri ile birlikte yayımlanmaktadır.

Tıbbi cihazların piyasadan çekme ve geri çağırma işlemlerinin mezkûr kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususu tüm paydaşlarımıza önemle duyurulur.

0 Paylaşımlar