Ürün Takip Sistemi UTS-v7.31.0 Sürümü Yayınlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.31.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

 • PGD – Ürün kaydına kilit koyma işlevi eklendi.
 • PGD – Kilit koyulmuş ve ürün kaydı düşürülen ürünün kayıt tarafında tekrar başvuru yapılmasının engellenmesi sağlandı.
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Rapor Formu indirme işlevi eklendi
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporu “Cihazın piyasaya arz edildiğindeki risk sınıfı” altında MDR/Tip(çoklu seçim) alanındaki “ölçme koşullar” kelimesi “ölçüm fonksiyonu” olarak düzeltildi
 • KOZ – İhracat sertifikası başvurusu yapılırken “eksiklik verilmiş olmasına rağmen güncelleme yapmamışlar” ve “denetime gönderilmişler”in başvuru yapması engellendi.
 • TC – Başvurusu sonlanmamış belgelere verilen “Güncelleme İste” ve “Revizyon” kararlarının geri alınabilmesi sağlandı.
 • UH – Ayrıntılı tekil ürün ve bildirim sorgulamaları için web servisler eklendi.
 • UH – Stok yapılabilir tekil ürünlerin silinebilmesi sağlandı, tarihlerde veya adetlerde değişiklik yapmak istendiğinde silip tekrar eklenebilir.
 • UH – Üretici/İthalatçı için ayrıntılı tekil ürün sorgulama özelliği eklendi.
 • UH – TİTCK’nın tanımladığı ürün ağacı konfigürasyonunun daha rahat yönetilebilmesini sağlayan takip kapsamı ayarlamalarının yapılabilme özelliği eklendi. 
 • UH – Sistem işlem paketleri takip kapsamına alındı.

İyileştirmeler

 • AY – Talep güncelleme / kapatma işlemlerinde açıklama ve karar detayı alanlarında satır boşluğu bırakılmasına izin verildi
 • AY – Aynı anda görüntülenen bilgi mesajı sayısına sınırlama getirildi
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporu güncelleme sırasında ekli olan cihazın güncellenebilmesi işlevi eklendi
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporu sorumlu kullanıcı ataması yapılmamış raporların anasayfa görevlerinde gösterilmesi işlevi eklendi
 • PGD – Sağlık Kuruluşu Olumsuz Olay Raporu listeleme ekranında Kurum adına sorgulama yapılırken, girilen ifadenin Kurum’un isminin içeriğinde geçtiğinde de sonuç dönmesi sağlandı.
 • PGD – “Risk Seviyesi” alanları “Raporun Risk Seviyesi” ve “İnceleme Seviyesi” alanları “TİTCK İnceleme Seviyesi” olarak güncellendi.
 • PGD – TİTCK tarafından Taslak durumuna döndürülen raporların detay ekranlarına “TİTCK’ya Gönder” butonu eklendi.
 • ŞKY- Şikayet detayı açıldığında tüm bilgilerin çıktı olarak alınabilmesi sağlandı.
 • AY – UTS Portal’de yayınlanan duyuruların RSS akışı halinde sunulması sağlandı.
 • DI – Dosya sunucusu ile UTS uygulaması arasındaki senkronizasyonu sağlayan jobın dosyaları parça parça kontrol ederek daha performanslı çalışması sağlandı.
 • DI – Talep kapatırken eklenen dosyanın, bilgilendirme mailine ek olarak eklenmesi sağlandı.
 • MU – Mobil uygulamadan ve web arayüzünden açılan şikayetlerin ayırt edilmesi sağlandı. 
 • AY – Talep ile ilgili işlemler yapılmaya başlandığı ve talep üzerinden bilgi talep edildiğinde kullanıcıya gönderilen mail içeriği yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek şekilde güncellendi.
 • AY – Güvenlik ile ilgili IP kısıtlaması yapıldı.
 • TC – “Sistemde Tekil Ürünü Var” durumunda olan ürünlerin, detay ekranlarında da durumlarının aynı şekilde gözükmesi sağlandı.
 • TC – Belgelere verilen kararların gerekçelerinin “İşlem Geçmişi”nde gösterilmesi sağlandı.
 • TC – Toplu ürün ekleme excelinde sterilizasyon metodu kısmı artık her şablon excel dosyası indirildiğinde güncel haliyle yansıtılacak hale getirildi.
 • TC – Belge inceleme ekranlarındaki revizyon ve güncelleme isteği gibi değişiklik isteme işlevleri bir arada görünecek şekilde güncellendi.
 • TC – Yavaş açılan sorgulama ve inceleme sayfalarının hızlanması sağlandı.
 • AY – Karekod okuma işlemleri için mobil uygulamaya yönlendirme yapıldı
 • UH – Ayrıntılı tekil ürün ve bildirim sorgulamalarında 90 gün kısıtı kaldırıldı.
 • UH – Toplu bildirim excel dosyasında yapılan kontroller çeşitlendirildi. 
 • UH – Firmaların bayilik ilişkisi olmadan hasta alt bezi branş kodundaki ürünler için stok bildirimi yapabilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

 • AY – Toplu imzalama işlemi gerçekleştirilirken imzalanan dosyaların listeleneceği ekranın boş gelmesi problemi giderildi. İmzalanacak dosyaların listelenmesi sağlandı.
 • AY – Pencereler açıldığı zaman enter tuşunun işlevinin düzgün çalışması sağlandı.
 • AY – Karakter sınırı olan girdi elemanlarının karakter sınırının yanlış hesaplanması ile ilgili problem giderildi.
 • KOZ – Evrak inceleme sonlandırıldı durumunda olan ürünler güncellenirken kullanıcı hizmet sunan müesseseyi girmiş olmasına rağmen girilmemiş gibi gözükmesi problemi giderildi.
 • PGD – Kozmetik uyarı dosyasında karar var ise denetim dosyasını silmeye çalışırken alınan hata giderildi.
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporunda Ek A, B, C, D, E, F kodlarının zorunlu olması sağlandı.
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporunda Ek B,C ve D kodlarının sadece final ve birleştirilmiş başlangıç final tipindeki raporlar için zorunlu olması sağlandı.
 • PGD – Yeni İmalatçı Olumsuz Olay Raporunda Benzer Olay Sayıları güncellenirken oluşan hata giderildi.
 • TC – Son bir saat içerisinde karar verilen tibbi cihazları firmaya bildiren görevde, Üst Onay Revizyon verilen cihazların firmalara bildirilmeme hatası giderildi.
 • TC – “Saklama koşulu gerektiriyor mu?” alanının “Hayır” seçilmesine rağmen, Saklama koşulu eklenebilme hatası giderildi. Aynı zamanda Toplu Saklama Koşulu ekleme dosyasını kullanarak da bu durumda olan ürünlere Saklama Koşulu eklenmesinin önüne geçildi.
 • TC – Toplu tıbbi cihaz başvurusu ile güncelleme yapılırken sadece ürün görseli listesi ve/veya orjinal etiket değiştirildiğinde sistemde oluşan hatalar giderildi.
 • TC – “Başvuru Hazırlık Aşamasında” durumunda olan bayilikler için yeni ürün eklenmek istediğinde “Sistemde Tekil Ürünü Var” durumunda olan ürünlerin de eklenebilmesi sağlandı.
 • TC – Vereseli eczane ekleme sırasında hatalı numaralar girince meydana gelen hatalar giderildi.
 • TC – Revizyon Onayı bekleyen ürünlere bağlı belgelerin reddedilmesi durumunda ürün üzerinde işlem yapılamaması hatası giderildi.
 • TC – Baylik başvurularında kimi başvurularda alakasız firmalara ait ürünlerin eklenmesine neden olan hata giderildi.
 • TC – Envanter bilgisi eklerken menşei veya ithal ülke bilgisi olmayan bir ürün eklerken meydana gelen sunucu hatası giderildi.
 • KKY – ÇKYS numarası aktif olmadığı için pasif duruma gelen firmaların güncelleme kaynağı değiştikten sonra ÇKYS numaraları faal hale gelse bile aktifleşememeleri problemi giderildi.
 • KKY – ÇKYS numarası aktif olmadığı için pasif duruma gelen firmaların tekrar faal hale gelirken kurum geçmişlerinin oluşmaması hatası giderildi.
 • AY – Sistem token alırken imzalama işlemi sırasında yaşanan hatanın tespit edilebilmesi için düzenleme yapıldı
 • AY – Bilgi balonu olan bileşenlerde fare imleci bileşenin üstüne getirildiğinde bilgi balonunun yanıp sönmesi önlendi
 • AY – İmalatçı Olumsuz Olay Raporunu TITCK’ ya gönderirken çıkan ekranda e-mail alanının boş görünmesi engellendi
 • AY – Taslak durumundaki kozmetik ürün güncellenirken görsel ekleme kısmında yanlış dosya tiplerinin kabul edilmesi engellendi
 • AY – Dosya okuma servisinin seçilen dosya iptal edildiğinde dosyayı işlemeye çalışması önlendi
 • KM – Görev hesaplamalarının çalışmasını engelleyen hata düzeltildi.
 • KM – Teknik servislerin onaylanması sırasında kullanıcıları boş kurumun oluşmasına neden olan hata giderildi.
 • UH – Gerçek işlem tarihi girildiğinde raf ömrü ile son kullanma tarihi hesaplamasında bulunan hata giderildi
 • UH – Web servisler üzerinden alma yapılırken oluşturulan JSON tek tipleştirildi.
 • UH – Sonucun bulunmadığı bazı isteklerde tabloda “Sorgulanıyor” durumunda gösterilmesi sorunu giderildi.
 • UH – Askıdaki paketler ekranında bildirimi seçmeden detay görüntülüyememe sorunu giderildi.
 • UH – Bazı ekranlarda bulunan diğer bildirim koduna basınca boş ekranla karşılaşma problemi giderildi. 
 • UH – Eczanelerin bayisi olduğu ürünlere (şeker ölçüm çubuğu ve insülin kalem iğne ucu hariç) stok bildirimi yapamaması hatası giderildi.
 • UH – Toplu olarak excel ile stok yapılabilir tekil ürün eklerken yaşanan hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

 • Talep sisteminden gelen talepler incelendi.
 • TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
 • TİTUBB’da bulunan optik ürünlerin analizi yapıldı.
 • Optik ürünlere ait TİTCK tarafından istenen istatistikler hesaplanarak, TİTCK ile paylaşıldı.
 • Bazı SUT kodlarına ait ürünler için istenen bildirim istatikleri hesaplanarak, TİTCK ile paylaşıldı.
 • Kapanan hastanelerin mevcut tekil ürünlerine ait bilgiler çıkarılarak, TİTCK ile paylaşıldı.
 • Firmalar tarafından talep edilen tekil ürün ve bildirim bilgileri ilgili firmalar ile paylaşıldı.
 • Sehven oluşturulan teknik servis personel kayıtlarının silinmeleri yapıldı.
 • Firmalar tarafından bildirilen ürünler için içeriğindeki ürün sayısı güncellemeleri yapıldı.
 • ÜTS’de pasif olup tekil ürünü bulunan optisyenlik müesseselerinin tekil ürün bilgileri çıkarılarak, TİTCK ile paylaşıldı.

Kaynak: https://uts.saglik.gov.tr/?p=2956

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir